adgangforalle.png
 

Dansk som andetsprog

Sprogcentret er en skole med ét fag, Dansk som andetsprog. Det omfatter sprogundervisning og alle emner, der drejer sig om lære danskerne og livet i Danmark at kende.

Støtte og vejledning

Sprogcentret lægger vægt på, at hver enkelt kursist til enhver tid føler sig støttet, vejledt og lyttet til i forhold til sit forløb og sin læring.

Læring og netværk

Sprogcentret er et sted at tilegne sig viden, indsigt og færdigheder  - og samtidig skabe sig et levende netværk af kontakter til mennesker og samfund.

Fleksibilitet

Sprogcentret møder stor mangfoldighed i baggrund, mål og muligheder med stor fleksibilitet i form, forløb og indhold af undervisningen. Det gælder fra det mest generelle til det helt individuelle.

For alle

Sprogcentret er skole for alle borgere, som for nylig er flyttet til Holstebro, Struer eller Lemvig kommuner fra et andet sted i verden, - uanset om årsagen er arbejde, flugt eller familie.

Velkommen til Sprogcentret

Sprogcentret Holstebro er sprogskole for nye borgere i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, som er flyttet hertil fra udlandet.

Alle udenlandske tilflyttere til Danmark tilbydes i løbet af deres første år i landet, at lære sproget og kulturen og samfundet at kende, gennem en særlig uddannelse, kaldet Danskuddannelse for voksne udlændinge. Læs mere her

sign-up.png
Hvorfor Sprogcentret?
"At kunne forstå og tale dansk gjorde hverdagen lettere

Eatur, suntissim laniam consend igendandi nus esent fugit, sunt, ut as sedit experro vidunt omnitia con et aliquiam fuga"
Yasmin, elev på; Sprogcentret 2013/14

Information

Læs mere om skolen, praktisk info, undervisningen og mød vores lærere.

NYHEDER

Nyt flekstilbud i Ulfborg fra torsdag 27/4.... 27/4 vil der være frivillige til stede, som kan hjælpe som samtalepartnere.

Vi har tilbud om ekstra undervisning i Holstebro, Struer, Lemvig og Vinderup. Se under punktet undervisning - undervisningstilbud. Tidspunkterne for aftenfleks er kl. 17-20.

 

Tilmeldingsfristen til Indfødsrets- og Medborgerskabsprøve er 3/5. Se nærmere under punktet Prøver.

 

Feriekalender/Undervisningskalender ligger under punktet undervisning.